Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
  • Α ΕΞΑΜΗΝΟ (ASEM)  -  7 διαθέσιμα μαθήματα
  • Β ΕΞΑΜΗΝΟ (BSEM)  -  7 διαθέσιμα μαθήματα
  • Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (GSEM)  -  5 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δ ΕΞΑΜΗΝΟ (DSEM)  -  10 διαθέσιμα μαθήματα