Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (GRAMMATEAS)
  • Α ΕΞΑΜΗΝΟ  (ASEM)  -  7 διαθέσιμα μαθήματα
  • Β ΕΞΑΜΗΝΟ (BSEM)  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
  • Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (GSEM)  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δ ΕΞΑΜΗΝΟ (DSEM)  -  6 διαθέσιμα μαθήματα