Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • Α ΕΞΑΜΗΝΟ  (ASEM)  -  9 διαθέσιμα μαθήματα
  • Β ΕΞΑΜΗΝΟ (BSEM)  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
  • Γ ΕΞΑΜΗΝΟ  (GSEM)  -  9 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δ ΕΞΑΜΗΝΟ (DSEM)  -  11 διαθέσιμα μαθήματα