Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • Α ΕΞΑΜΗΝΟ  (ASEM)  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
  • Β ΕΞΑΜΗΝΟ (BSEM)  -  9 διαθέσιμα μαθήματα
  • Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (GSEM)  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δ ΕΞΑΜΗΝΟ  (DSEM)  -  6 διαθέσιμα μαθήματα